TEL. 502 624 450

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO – ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Reprezentuję strony w postępowaniu, którego przedmiotem jest zarówno zniesienie współwłasności rzeczy, jak i podział majątku wspólnego zgromadzonego przez małżonków.