TEL. 502 624 450

POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

 Reprezentuję skazanych w postępowaniu o:
            1.    Odroczenie wykonania kary
            2.   Warunkowe przedterminowe zwolnienie
            3.   Przerwę w karze pozbawienia wolności, a także sporządzam wnioski o umorzenie, odroczenie albo rozłożenie na raty grzywny lub należności sądowych
W przypadku, gdy osoba skazana przebywa w izolacji, lub odbywa karę pozbawienia wolności, albo   zastosowano wobec niej tymczasowe aresztowanie w innej sprawie, w której jej nie reprezentuję, wszelkie wnioski w imieniu wyżej wymienionych (w imieniu powyższych osób) składam po uprzednim widzeniu z nimi.