TEL. 502 624 450

Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Reprezentuję strony – zarówno pracodawców, jak i pracowników – w sprawach rozstrzyganych przez Sądy pracy, a także osoby ubezpieczone w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.