TEL. 502 624 450

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Uczestniczenie w kolizjach, bądź wypadkach drogowych często wiąże się z koniecznością skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. W tym zakresie oferuję fachową pomoc zarówno w sprawach cywilnych, jak i w sprawach karnych.
I. Sprawy cywilne.
         1.      Reprezentuję poszkodowanych w wypadkach drogowych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń, w których ubezpieczony był sprawca wypadku. Zakres wymienionych spraw obejmuje zarówno dochodzenie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, jak również zadośćuczynienie za doznane krzywdy i cierpienia psychiczne, jak również renty za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy.
         2.      Reprezentuję ubezpieczonych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem autocasco.
II. Sprawy karne.
        1.    Reprezentuję, w całym postępowaniu karnym osób pokrzywdzonych przez sprawców wypadków komunikacyjnych, co obejmuje m.in. dążenie do orzeczenia przez Sąd środków karnych takich jak: obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wypadkiem, zadośćuczynienie za doznaną przez pokrzywdzonego krzywdę czy orzeczenie nawiązki.
        2.    Bronię oskarżonych o spowodowanie wypadku drogowego, bądź o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.
        3.    Bronię osób obwinionych o wykroczenia drogowe.
Za reprezentowanie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzin przed Sądami zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym nie pobieram żadnych opłat, zaś sposób rozliczenia się z klientem po zakończeniu sprawy określony w zawieranej ze mną umowie jest konkurencyjny.