TEL. 502 624 450

O ROZWÓD I INNE RODZINNE

Reprezentuję strony zarówno w sprawach o rozwód, jak i innych sprawach rozpoznawanych w trybie procesowym tj. o separację, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o alimenty.
 Zastępuję także w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym, tj. o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, przywrócenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej albo zakazanie osobistej styczności z dzieckiem.