TEL. 502 624 450

Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO

Terminem tym określam sprawy o zapłatę należności określonych w umowie o roboty budowlane. Wiem, czym są Katalog Nakładów Rzeczowych lub Sekocenbud, jaka jest różnica pomiędzy kosztorysem ślepym a ofertowym czy powykonawczym, co to jest dziennik budowy i rozumiem specyfikę wykonywania tego typu umów.