TEL. 502 624 450

WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

Moja współpraca z Klientem może polegać na :

1.Stałej kompleksowej obsłudze, w ramach której udzielam porad i opinii prawnych, reprezentuję Klienta przed Sądami, organami administracyjnymi oraz oferuję inne usługi prawne. Obsługa świadczona jest w siedzibie Kancelarii, a w razie potrzeby u Klienta.
2. Stałej umowie, w ramach której utrzymuję gotowość do świadczenia usług prawnych w każdym czasie na życzenie Klienta.
3. Jednorazowej umowie obejmującej świadczenie konkretnej usługi.

Proponowane formy rozliczania usług prawnych:

1. Ryczałt miesięczny bez limitu godzin.
2. Ryczałt miesięczny z limitem godzin, powyżej albo poniżej limitu rozliczenie proporcjonalne do ryczałtu za limit godzin.
3. Rozliczenie według stawki godzinowej.
4. Jednorazowa umowa w formie pisemnej albo ustnej, w której zostaną indywidualnie i szczegółowo określone warunki współpracy.

.